1.4E4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Kontorhus Slotsalleen

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage