1.4D7 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Liselund m.v.

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2 etager