1.4D3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Sct. Peders Kirkegård

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Kirke og kirkegård

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone