1.4D1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Antvorskov Ruin

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max etageantal og højde
1 etage

Øvrige bestemmelser
Der skal disponeres med særlig hensyntagen til Antvorskov ruin, således at områdes historiske og rekreative værdier fremhæves.