14.BE1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Kirkehavn

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte boligejendom. 40 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Nye bygningers udformning og placering skal bidrage til at opretholde og videreføre karakteren af landsbymiljøet og byggetraditionen.