1.4B21 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Bjergby Overmark

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2 etager og 8,5m