1.4B13 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Parkvej-Priorgadekvarteret

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75 for området som helhed

Max etageantal og højde
3 etager