1.4B11 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Antvorskov Højskole

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
3 etager