1.3T1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Varmecentral øst m.v.

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Forsyningsanlæg

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage