1.3R4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Motorvejsparken

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone