1.3E5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Merkurvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Lettere industri

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
8,5m