1.3E4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Strudsbergsvej-Sorøvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Industri

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
8,5m