1.3E2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Industrivej-Sorøvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
8,5m