1.3E13 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Serviceerhverv, Nykobbelvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2 etager