1.3E10 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Skovsøvej /Skovsø mose

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Lettere industri

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
8,5m