1.3E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Tjørne Allé-Smedegade

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Lettere industri

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
8,5m