1.3D8 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Astro-området

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage