1.3D14 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Daginstitution Østervang

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone