1.3D1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Nymarksskolen

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage