1.3B4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Snedkervejkvarteret

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55 for området som helhed

Max etageantal og højde
3 etager