1.3B2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Hestehaven

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25 for området som helhed

Max etageantal og højde
1½ etage