1.3B13 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Byskov Allé kvarteret

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60 for området som helhed

Max etageantal og højde
3 etager