1.2R3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Havekolonien Valmuevej

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Kolonihaver

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max etageantal og højde
1 etage