1.2R25 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Grøn ring, Jonsgård

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
By- og landzone