1.2R12 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Grøn ring, Jernbjerg

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Øvrige bestemmelser
Inden for rammeområdet må der ikke opføres anlæg, bebygges eller etableres fast belægning o.lign. Der vil ikke blive etableret grundvandstruende (i forhold til forurening og grundvandsdannelse) aktiviteter.