1.2E3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Elmedalsvej nord

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Industri

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
8,5m