12.E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Forsøgsvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
20 for området som helhed

Max etageantal og højde
12,5m