1.2D7 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Rosenkildevej / Hvedevej

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager