1.2D5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Valbyvej

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage

Øvrige bestemmelser
Der skal tages særlige hensyn til bevaring af beplantning og bygninger på den gamle spritfabrik og Jernbjerggården. Ny bebyggelse skal placeres mindst 20 m fra skel mod Valbyvej.