1.2BE5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Rosenkildegården

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager