1.2B31 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Frølageret

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
65 for området som helhed

Max etageantal og højde
4 etager