1.2B30 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Århusvej syd (øst)

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 35 for området som helhed for tæt lav.

Max etageantal og højde
1½ etage for åben lav, 2 etager for tæt lav