1.2B28 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Boliger ved kasernen

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
35 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager og 8,5m