1.2B27 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Elevhjem Pilagervej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
20 for området som helhed