1.2B23 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Ndr. Ringgade/ tidligere slagterigrund

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75 for området som helhed

Max etageantal og højde
4 etager