11.E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Erhvervsområde

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
10m