1.1D1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Langtidsparkering øst

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
20 for området som helhed