1.1C6 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Jernbanegade-Østerbro

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 2000m². Max. bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 4000m²