1.1C4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Sct. Mikkelsgade øst

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 2000m². Max. bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 4000m², udvalgsvarer 10.000m².