1.1C24 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Herrestræde-Bredegade-Korsgade

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
170 for området som helhed

Max etageantal og højde
3½ etage

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 1000m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 0m².