1.1C19 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Slotsgade-Klingeberg

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
140 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage

Øvrige bestemmelser
Der kan ikke tillades opført anden bebyggelse end forhuse. Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 1000m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 0m².