1.1C17 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Ældrecenter og ældreboliger

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
105 for området som helhed

Max etageantal og højde
4½ etage

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 1000m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 0m².