1.1C16 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Østre Skole m.v.

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80 for området som helhed

Øvrige bestemmelser
Der kan ikke tillades opført anden bebyggelse end forhuse. Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 1000m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 500m².