1.1C14 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Langes Gård m.v.

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
160 for området som helhed

Max etageantal og højde
3½ etage

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 2000m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 100m², udvalgsvarer 1000m².