1.1C13 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Gørtlergade-Smedegade

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 1000m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 100m², udvalgsvarer 1000m².