1.1C1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Frederiksgade-Løvegade

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80 for området som helhed

Max etageantal og højde
3½ og 2½ etage

Øvrige bestemmelser
Ny forhusbebyggelse skal altid tilpasses de omgivende forhuse. Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 2000m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 3000m².