1.1BE2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Ungdomsboliger ved stationen

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
300 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
3 etager