1.1B7 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Løvegade-Herrestræde

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
105 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage

Øvrige bestemmelser
Der kan ikke tillades opført anden bebyggelse end forhuse.