1.1B6 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Ndr. Stationsvej nord

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110 for området som helhed

Max etageantal og højde
3½ etage