1.1B4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Fruegadekvarteret

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage

Øvrige bestemmelser
Der kan ikke tillades opført anden bebyggelse end forhuse.